Gebruiksvoorwaarden, disclaimer en cookiebeleid

Laatste versie 17 mei 2018

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website van Linda Raakt (“ik”, “wij”, “we”, “onze”, “ons”) en op alle aanbevelingen en/of diensten die middels deze website worden gedaan of verricht. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden.

Informatie / Aansprakelijkheid

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om je te inspireren op het gebied van marketing, communicatie en ondernemen. De informatie op deze site kan niet worden aangemerkt als advies.

Hoewel we deze website met grote zorgvuldigheid hebben samengesteld en steeds onderhouden, kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. We garanderen ook niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website en het (ongestoord) gebruik van deze website, daaronder begrepen schade die het gevolg is van virussen.

Alle prijzen op deze website zijn exclusief 21% btw, tenzij expliciet anders vermeld.

Externe links

Wanneer we denken dat het interessant voor je is, delen we op deze website links naar externe websites van samenwerkingspartners, affiliates of interessante partijen. We wijzen je erop dat wij geen controle hebben over deze websites en de veiligheid daarvan en niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze externe websites, waarnaar onze website links bevat.

IE-rechten

Alle rechten op deze website behoren toe aan Linda Raakt, of aan derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Linda Raakt, daaronder inbegrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Linda Raakt.

Cookiebeleid

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer mochten ontstaan zullen worden beslecht door de Rechtbank Oost Brabant.

Linda Raakt
Hoogslabroekseweg 1a
5406 VP Uden