betekenisvol bedrijf ondernemen

Hoe bouw je een betekenisvol bedrijf?

Sinds ik het Handboek Betekenisvol Ondernemen heb opengeslagen houdt de betekeniseconomie me in zijn greep. Een boek vol met aha-momenten waar identiteit, bedrijfsvoering, merk en marketing samenkomen. Duurzaamheid en MVO zijn pas het begin. Het draait om waarde bieden voor de hele maatschappij, een bijdrage leveren aan een betere wereld.

Maar hoe bouw je een betekenisvol bedrijf? Volgens de auteurs van het boek doorloop je het proces mens – management – merk – marketing – maatschappij.

Betekenis begint bij de mens

Elk betekenisvol bedrijf begint met een persoon die het verschil wil maken en het ook echt doet. Daarvoor is een kijkje naar binnen nodig. Wat vind je belangrijk in het leven? Waar geloof je heilig in? Wat beweegt en motiveert je? Wat kenmerkt je persoonlijkheid en karakter? Wat is je passie? Pas als je begrijpt hoe je in elkaar zit, kun je jouw intenties en vaardigheden omzetten in constructief gedrag.

Management van betekenis

In deze fase ontwerp je je bedrijf. Je begint met vaststellen waar je als bedrijf voor staat, waar je in gelooft en waar je voor gaat. Je missie, visie, kernwaarden en je purpose. Daarna bepaal je wie je klanten zijn en wat je voor hen kan betekenen. Je ideale klant en unieke waarde.

Je kiest de markt waarin je actief wil zijn en positioneert jezelf ten opzichte van andere aanbieders. Daarna bepaal je wat voor soort betekenisvol bedrijf je wilt bouwen en aan welk maatschappelijk doel je bijdraagt. Vervolgens zet je je concept om in strategie, een plan van aanpak, organisatie en processen.

Betekenismerk

Als je je bedrijf hebt neergezet, kun je het gaan uitdragen via een merk. Het merk is de verwoording en verbeelding van je bedrijf. Met alleen praten over je product of een aantrekkelijk verhaal over jezelf kom je er niet meer. Consumenten willen dat bedrijven een rol van betekenis in hun leven vervullen. Relevantie is doorslaggevend.

Met een betekenisvol merk wil je mensen inspireren, mobiliseren of faciliteren om zelf van betekenis te zijn. Een inspirerend merk genereert aandacht voor maatschappelijke kwesties. Mobiliserende merken bieden mensen een constructief platform of programma. Het faciliterende merk integreert maatschappelijke problemen in zijn bedrijfsvoering.

Betekenismarketing

Betekenisvolle marketing heeft een expliciet maatschappelijk karakter. Marketingactiviteiten worden niet ingezet om producten te verkopen, maar om de wereld te verbeteren.

De oervorm van marketing draait om zo effectief mogelijk verkopen van producten. Toen bedrijven zicht niet meer konden onderscheiden met hun product, kwam het merk centraal te staan. Met de opkomst van social media kregen community’s en mensen verbinden prioriteit.

Betekenismarketing is primair gericht op het verbeteren van de wereld. De mens staat centraal. Hij wil geholpen worden bij het vinden van vervulling en voldoening. Marketingactiviteiten van betekenisvolle bedrijven dragen bij aan welzijn en verandering.

Maatschappelijke betekenis

Een betekenisvol bedrijf is gericht op wereldverbetering. Impact is de verandering die een bedrijf bewerkstelligt. Hoe maak je deze impact tastbaar? Hoe maak en meet je maatschappelijk betekenisvolle vooruitgang? Maak ze inzichtelijk door de financiële, sociale en ecologische resultaten van je bedrijf te meten. En deel ze op aantrekkelijke en toegankelijke manieren met je publiek.

Bron: Handboek Betekenisvol Ondernemen. Kees Klomp, Stefan Wobben en Jesse Kleijer.

Tips voor communicatie die raakt

Wil jij meer effect zien van je communicatie-inspanningen? Meer impact, met minder tijd en geld? Meld je aan en krijg elke maand gratis tips.

[x_subscribe form=”210″]