Privacyverklaring
Linda Raakt

Versie van 17 mei 2018

Ik, Linda Lebesque (handelsnaam Linda Raakt), vind jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doe ik er alles aan om de persoonlijke informatie die je aan me verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Als onderneming ben ik verplicht om je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens en de ‘digitale sporen’ die je achterlaat. Dat doe ik in deze privacyverklaring. Ik heb mijn best gedaan om deze duidelijk, transparant en makkelijk toegankelijk te maken. Mocht je toch een vraag hebben, dan kun je altijd een mail sturen naar mail@lindaraakt.nl.

Nog even kort

 • Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.
 • Je gegevens worden nooit verkocht aan derden.
 • Ik geloof in waarde en relevantie. Je krijgt alleen waardevolle en relevante mails, waar je zelf expliciet toestemming voor hebt gegeven.
 • Ik onderneem vanuit de waarden onafhankelijkheid, verbinding, transparantie en balans. Ook met dit Privacy Statement en de uitvoering daarvan, doe ik wat binnen mijn mogelijkheden ligt om deze waarden in ere te laten.

Waarom worden er gegevens verzameld

Om je aanvragen voor mijn gratis blogs, tips en inspiratie via de nieuwsbrief, je aanvraag van een gratis e-book, webinar, checklist, kennismaking, online cursus, etc. of om je bestelling van een van mijn diensten of producten zo soepel mogelijk te laten verlopen, verzamel of ontvang ik gegevens of informatie van je.

Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met ons deelt:

 1. online als je de website lindaraakt.nl van Linda Raakt bezoekt.
 2. offline als je informatie met me deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres geeft op een event omdat je mijn nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen, of wanneer je een dienst of product offline koopt.

Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement en de Gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op deze website Ook wanneer je offline gegevens met mij of een vertegenwoordiger van Linda Raakt deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement.

Jouw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. Op al onze websites worden de gegevens die je met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd.

Ik geef je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele manier jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

Wat gebeurt er NIET met je gegevens?

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die in dit Privacy Statement, tenzij ik hiervoor van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming heb gekregen. Deze toestemming kan bijvoorbeeld blijken doordat je per e-mail of op een andere manier een vraag aan me stelt. Alleen als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, dan stuur ik je mijn gratis nieuwsbrief. Als je mij een vraag stelt per mail of het contactformulier, kom je dus niet automatisch op een maillijst.

Je gegevens worden nadrukkelijk niet verkocht aan anderen of zomaar gedeeld met anderen voor commerciële doeleinden. Ze worden niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen. Ze worden niet gebruikt voor Facebook advertenties gebaseerd op e-mailadres of IP-adres. Ik maak geen gebruik van Facebook pixels.

De informatie die verzameld wordt

Op deze website verzamel of ontvang ik twee soorten informatie:

 1. Persoonsgegevens die je actief verstrekt

Als je je aanmeldt om de nieuwsbrief of andere informatie te ontvangen, of je aanmeldt voor een webinar of andere vorm van gratis inspiratie, dan vraag ik je om je gegevens te delen. Bijvoorbeeld je voornaam, achternaam en e-mailadres. Dit is puur bedoeld om jou deze gratis inspiratie en informatie te kunnen toesturen.

Wanneer je een dienst of product aanschaft, vraag ik naast je voornaam, achternaam en emailadres ook om je straatadres en telefoonnummer. Je straatadres vraag ik om je factuur netjes op te kunnen maken en om fysieke producten toe te kunnen sturen. Je telefoonnummer vraag ik om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen voor het leveren van trainingen, programma’s of diensten. Als je bedrijf buiten Nederland gevestigd is, vraag ik je BTW nummer zodat we de BTW kunnen verleggen.

 1. Persoonsgegevens die om technische redenen automatisch worden doorgegeven

Bij het bezoeken van deze website worden automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan mijn computer doorgegeven. Zoals het door jou gebruikte IP-adres, besturingssysteem en internet browser. Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je de website bezocht. Voor meer informatie over cookies op deze website verwijs ik je door naar de Gebruikersvoorwaarden.

Hoe worden je gegevens gebruikt voor mail

Allereerst wil ik je duidelijk maken dat ik je alleen mail als ik denk dat het super interessant en waardevol voor je is. Ik wil jou verder helpen en mijn intentie is om samen de wereld mooier te maken en te houden. Ik zal je daarom nooit zomaar mailen of spammen.

 • Je krijgt mails om de diensten of producten die je hebt gekocht of gekregen, te ontvangen. Bijvoorbeeld met een registratielink, link naar een online agenda, informatie over je product of dienst en de factuur.
 • Als je geen product of dienst hebt gekocht, stuur ik je alleen mijn inspiratie-updates of nieuwsbrief per mail als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.
 • Als je een product of dienst hebt gekocht, stuur ik je daarna mijn inspiratie updates per mail.
 • Je krijgt alleen mails om je de gratis tips en inspiratie en waardevolle informatie te sturen, als je dit expliciet hebt aangevraagd. Hierna kom je niet automatisch op de maillijst, maar vraag ik je expliciet of je dit wilt waarbij je actief toestemming geeft of niet.
 • Je gegevens worden gebruikt om je support en informatie te geven die horen bij de diensten en producten.
 • Mogelijk krijg je een mail om feedback te geven over mijn diensten, producten en dienstverlening.
 • Mogelijk mail ik je in een update of inspiratiemail over diensten en producten van samenwerkingspartners en affiliates. Ik zorg ervoor dat dit er dan duidelijk bij staat.

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

 • bank (ASN), vanwege de verwerking van betalingen
 • facturatieprogramma (Moneybird), om facturen te sturen en administratie bij te houden
 • belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
 • websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
 • nieuwsbriefsoftware (Mailchimp), voor de digitale nieuwsbrief
 • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website

Ook kunnen je gegevens gezien en mogelijk gebruikt worden door partijen aan wie ik werk uitbesteed. Bijvoorbeeld technische support, marketing support en office support. Deze partijen zijn uiteraard verplicht om je gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Samenwerkingspartners en affiliates

Op deze website staan soms links naar externe websites van samenwerkingspartners en affiliates. Ik heb geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving. Ik raad je aan de Privacy Statement en Gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als je deze sites bezoekt.

De informatie die je gedeeld hebt inzien en aanpassen

Als je je op deze website hebt aangemeld voor de nieuwsbrief of andere gratis dingen die ik voor je maak en deel, mail ik je om te zorgen dat je dit ontvangt. Ik gebruik hiervoor het programma Mailchimp. Dat betekent dat Mailchimp jouw gegevens ook ontvangt. Hoe Mailchimp hiermee omgaat lees je hier.

Je kunt deze gegevens altijd inzien, aanpassen of laten verwijderen door een mail te sturen naar mail@lindaraakt.nl. Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor alle of een deel van de communicatie via de links onderaan elke mail die je krijgt. Zodra je je hebt afgemeld voor de nieuwsbrief, worden je gegevens binnen 6 maanden volledig verwijderd. Je kunt je niet afmelden voor communicatie en mails die nodig zijn om je aankoopproces te voltooien, anders kan ik (een deel van) de diensten en producten niet aan je leveren.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je hebt gegeven weer in te trekken. Stuur als je dat wilt een email naar mail@lindaraakt.nl. Tot slot wijs ik je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatie die je openlijk deelt op mijn website of social media

Ik vind jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar ik op geen enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van jouw privacy. Daarom wijs ik je er graag op om je hiervan bewust te zijn. Alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op blogs, in de chat tijdens webinars of op mijn social media – kan mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten Linda Raakt. Ik ben niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Eventuele wijzigingen van onze websites kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. Ik raad je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.

Vragen over dit Privacy Statement

Ik houd dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar mail@lindaraakt.nl met ‘privacy statement’ in de onderwerpregel.

Linda Raakt
Hoogslabroekseweg 1a
5406 VP Uden